Inspirituála

Inspirace, která vychází ze spirituality. Tak by se dala shrnout podstata osobní značky Markéty Koppové. A také je to hezký příklad, kdy citlivý přístup vede k osobitému a zároveň jemnému, decentnímu vyjádření. Přispívá mimo jiné k tomu, že lidé vnímají Markétu jako terapeutku, které se můžou svěřit. A pro Markétu je pak jednodušší si ke svým klientům vytvořit vztah založený na důvěře.

branding

vizuální identita

inspirituala_ipad2
inspirituala_port_webcomplete